FŐSZERKESZTŐ
Czibere Ibolya

SZERKESZTŐSÉG
Szerkesztők
Czibere Ibolya
Farkas Zsombor
Juhász Gábor
Rácz Andrea

Szerkesztőségi titkár:
Molnár Éva

Tördelőszerkesztő:
Juhászné Marosi Edit

Olvasószerkesztő:
Nemes-Zámbó Gabriella

Elérhetőség:
e-mail: esely@esely.org