2016/6.

Tanulmányok

Wim van Oorschot: A szociális Európa különbözősége: az európai jóléti államok állampolgárainak érdemességgel kapcsolatos felfogása

Magyar valóság

Makó Ágnes – Hajdu Miklós – Tóth István János: Szakiskolák, oktatás, szegénység – Egy interjús kutatás eredményei
Zolnay János: Kasztosodó közoktatás, kasztosodó társadalom

Műhely

Nagy Ádám – Oross Dániel: Az ifjúságügy értelmezése
Krémer Balázs: A „tanyasi varrónő” problematikáról: messze nem biztos, hogy a jövő problémáinak megoldását mindig megtalálhatjuk a múltban…